Wat speelt er

De verandering van rollen is vanuit de vrouwenbeweging op gang gekomen. En we zijn intussen zover dat er (in de westerse wereld) rechtsgelijkheid tussen mannen en vrouwen is bereikt. De man heeft meegewerkt aan het bereiken van deze gelijkheid. Mannen hebben gereageerd op de behoefte van de maatschappij, de behoefte van vrouwen en mannen aan een andere invulling van het traditionele rollenpatroon.

De maatschappelijke druk is groot om steeds meer en vaker op het veranderende rollenpatroon te gaan reageren. Het gaat er wat mij betreft om dat mannen zich bewust zijn van welke reactie gekoppeld is aan welke rol. Of anders gezegd: dat ze bewust kiezen voor de invulling van een bepaalde rol. Dat de beweging gemaakt wordt van maatschappelijk wenselijk reageren naar duurzaam leiderschap over je eigen invulling van de diverse rollen.

Comments are closed.