Al eeuwen lang is er een verschil tussen mannen en vrouwen. En dat zal ook altijd zo blijven. De invulling van de rollen die mannen en vrouwen in het maatschappelijk leven innemen is echter aan verandering onderhevig. In de strijd tegen de ongelijkheid tussen man en vrouw en later de opkomst van de vrouwenbeweging is veel tijd aan de positie en invulling van maatschappelijke rollen van vrouwen besteed. De tijdgeest geeft aan dat het nu nodig is aandacht te besteden aan de invulling van de rollen van mannen.
Zit jij regelmatig in een spagaat, tussen vaderschap (je rol thuis, in je gezin) en je carrière – de spagaat tussen huisvader of carrièretijger?-. Of vind jij misschien ook dat je nog zo veel moet? En geloof je dat iedereen wat anders van je verwacht: je partner, je kinderen, je familie, je werkgever en je collega’s? Check je die verwachtingen of die spagaat dan wel eens met de anderen? Of zijn het misschien jouw eigen verwachtingen en zet je jezelf daarmee klem? Wat of wie is de veroorzaker van de voorzichtige gevoelens van schuld, of misschien zelfs van het gevoel dat je het nooit goed doet?

Comments are closed.